תנאי שימוש

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני הכניסה לאתר או השימוש בו. גישה לאתר או שימוש בו מהווים את הסכמתך להתחייב לתנאי השימוש הבאים. אם אינך מעוניין להתחייב לתנאים אלה, אנא אל תמשיך להשתמש באתר זה. חברת Eczacıbaşı מוצרי צריכה תעשיה ומסחר בע"מ רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלה בכל עת באופן חד צדדי.

זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי על מידע או מסמכים באתר זה, כולל כל סוג של עיצובים, מותגים, לוגואים, צלילים, תמונות וטקסטים שייכות לחברת Eczacıbaşı מוצרי צריכה או לחברות המסונפות אליה או הן חלק ממסגרת הסכם רישוי. אין לשנות, למחוק, לשכפל, לפרסם, להעביר או להשתמש בכל דרך שהיא כל טקסט, תמונה, גרפיקה, סימן מסחרי או כל חומר אחר הכלול בתוכן האתר ללא הסכמה בכתב מבעלי הזכות. אין לנתב אתר זה באמצעות מסגור או טכנולוגיות ניווט דומות או להציגו באופן שונה או לתת קישור אליו בכל דרך שהיא ללא הסכמתנו בכתב.

חרף העובדה שהקפדנו על זהירות מרבית שניתן לצפות מאיתנו במהלך הכנת התוכן באתר זה, אין בו כל אמירה מצידנו בדבר היותו מדיוק, עדכני ו / או מקיף, אין אנו נותנים כל ערובה בעניין זה ואיננו מקבלים כל אחריות לתוכן זה ו / או להחלטות שהתקבלו בהסתמך על תוכן זה. הפרשות לגבי הנכונות, השלמות והתועלת של כל דעה, ייעוץ, שירות או מידע או חומר אחר המוצג באמצעות אתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.

יובהר כי אנחנו או העובדים שלנו לא נהיה אחראים, במישרין או בעקיפין, לשימוש בחומרים הכלולים או המוזכרים באתר זה.

אתר זה מכיל קישורים לאתרים שאינם בשליטתנו. יובהר כי איננו אחראים לתוכנם, דיוקם או זמינותם של אתרים מקושרים אלה.

אתר זה עשוי להכיל הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על הערכותינו. ביטויים כגון "לקוות", "להאמין", "לנחש", "לצפות", "להתכוון", "לתכנן" ו"לחזות "באתר זה משמשים לציון הצהרה צופה פני עתיד. הצהרות מסוג זה משקפות את השקפתנו על אירועים עתידיים והן נתונות לסיכון ואי וודאות. יובהר כי אין אנו מתכוונים או מתחייבים לעדכן הצהרות דומות הצופות פני עתיד.

יובהר כי איננו אחראים במישרין או בעקיפין לכל אובדן, נזק, הוצאה כספית או כל תביעה אחרת העלולים לנבוע ממעשיהם של משתמשים או של צדדים שלישיים, ולא נישא באחריות לנזק לציוד המחשב שלך או לנכסים אחרים העלולים להתרחש עקב הגישה לאתר או השימוש בו או עקב הורדה מהאתר של מידע או מסמכים הכוללים אודיו, וידאו, או טקסט כלשהו. הסיכון בשימוש באתר זה ובהעלאת הנתונים הוא על המשתמש בלבד, ופעולות כגון מניעת קודים או חומרים זדוניים ומזיקים, מתן מענה על כל צרכי התוכנה והחומרה הנדרשים לדיוק קלט ופלט הנתונים או לשחזור נתונים שאבדו, כמו גם לתחזוקתם ועדכונם כאמור הם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

גישה לאתר או שימוש בו מהווים הסכמה והתחייבות מצד המשתמשים לדברים הבאים:

1. לא להפר חוק כלשהו, אמנה בינלאומית או חוקים של מדינה אחרת,
2. לא להעביר כל הודעה, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, תמונה או סוג אחר של חומר הנתון לאחריות משפטית ופלילית של המשתמש, באופן המפר את החוק או את האמנות הבינלאומיות, הכולל דבר מזיק, מאיים, משמיץ או פוגעני, מהווה התעללות, הטרדה, עוולה או לשון הרע, דבר גס, מגונה, משמיץ, מטעה, מתעתע, או מפר בכל דרך את פרטיותו או זכויות הקניין הרוחני של אדם אחר,
3. לא לשתול באתר או להעלות קודים וחומרים זדוניים,
4. לא להשתמש בתכונות התקשורתיות של האתר באופן המגביל או מונע בדרך כלשהי ממשתמשים אחרים את הגישה למשאבי האתר.

תנאי השימוש כפופים לחוק הטורקי.