מדיניות עוגיות (Cookies)

אם אינך מעוניין לקבל קטגוריה מסוימת של עוגיות באתר Eczacıbaşı מוצרי צריכה, תוכל לבצע את ההגדרות הדרושות באמצעות כלי עזר זה. עלינו להשתמש בעוגיות כדי שנוכל לזכור את בחירותיך בפעם הבאה שאתה מבקר באתר מאותו דפדפן.

לא ניתן מבחינה טכנית לשתף את ההגדרות המועדפות עליך בין מכשירים ודפדפנים שונים, לכן עליך לבצע את השינויים הדרושים בהגדרות בכל אחד מהדפדפנים שאתה משתמש. אנחנו עושים את כל המאמצים הדרושים בנוגע להעדפותיך. עם זאת, קיימת אפשרות שלא כל העוגיות יתפסו. אם זה מהווה בעיה בעינייך, אנו ממליצים לשנות את הגדרות העוגיות באמצעות הדפדפן. לחץ על פונקציית "עזרה" בדפדפן כדי לגשת למידע הדרוש לביצוע פעולה זו.

לידיעתך, שינוי הגדרות העוגיות עשוי להשפיע על עוגיות הכרחיות ועל השימוש באתר זה. כתוצאה מכך, יתכן שחלק מהאתר או מהאפשרויות לא יפעלו כראוי כאשר העוגיות מושבתות. אפשרות נוספת היא לשנות את הגדרות הדפדפן כך שיתריע בפניך בעת הצבת עוגיות. תוכל לקבל מידע נוסף על ניהול עוגיות באתר All About Cookies תוכל לקבל מידע נוסף על ניהול עוגיות באתר

שימו לב: שימו לב: לפי החוקים הרלוונטיים, עוגיות פונקציונליות, עוגיות ניתוח ועוגיות אחרות הקשורות לאפשרויות צד שלישי ימוקמו רק דרך אתר האינטרנט שלנו אם נתת את הסכמתך מראש על ידי לחיצה על הכפתור הרלוונטי בהודעה על העוגיות המוצגת למטה או בטבלת העוגיות.

כשתבחר לאפשר או למנוע עוגיות, ההודעה על העוגיות תיעלם מהמסך, אך עשויה להופיע שוב מעת לעת. כמו כן, כאשר ברצונך לשנות ולקבוע את הגדרות העוגיות, תוכל לחזור לסעיף זה ולבצע את ההגדרות הרצויות באמצעות הלחצנים להלן.

לידיעתך, אם תשבית קובצי עוגיות פונקציונליים, קובצי עוגיות לניתוח או קובצי עוגיות של צד שלישי, תוגבל היכולת שלנו ושל הצד השלישי לשפר את החוויה המקוונת שלך ולספק לך מידע ושירותים המותאמים אישית.

ההגדרות שלך יישמרו כשתעזוב דף זה.